Vad är astronomi?

 

Astronomi är en naturvetenskap som anses vara en av de allra äldsta i världen. Syftet är att lära sig om rymden, himlakroppar, universum och hur allt detta fungerar i samband med varandra och vår egen planet. Detta inkluderar stjärnor, nebulosor, planeter och asteroider, såväl som månar, galaxer och svarta hål. Även om astronomi har utvecklats och förändrats genom tiderna, så anses det idag vara synonymt med astrofysik. Astronomi är även en av de få vetenskaper där amatörer spelar stor roll, då det ofta händer att amatörer inom stjärnskådning exempelvis upptäcker nya stjärnor och andra fenomen.

En gammal vetenskap

Crab_NebulaFlera antika civilisationer, såsom babylonierna, grekerna, Maya-folket, egyptierna, iranierna och kineserna, dokumenterade det stora intresset för rymden och dess mysterier. Intresset var metodiskt och genomgående, och innan uppfinnandet av teleskop, så gjordes observationer med blotta ögat. Det är väldigt sannolikt att stjärnhimlen kartlades och användes som referensram för tideräkning, vilket hade inverkan på exempelvis skörd, årstider och längd på året. Idag är intresset minst lika stort, om än av andra anledningar. Det kan kännas om att sommaren 2016 präglas av terror och tragedier, och då kan det kanske kännas onödigt att fokusera på rymden, som är så långt bort och inte påverkar dagliga liv. Men det kan även vara en tröst, en tillflykt från vardagen och verkligen, att blicka utåt och föreställa sig vad som finns bortom vad vi kan se. Detta är anledningen till att människor i flera olika kulturer under flera tusen år forskat om dessa fenomen, precis som idag.

Astronomi och astrologi

Ett vanligt misstag många gör att till exempel förväxla astronomi med astrologi, men dessa är två helt skilda saker. Visserligen kommer båda från grekiskans astro, vilket betyder stjärna, och båda handlar om rymden, men de skiljer sig fortfarande åt. Astronomi anses vara en legitim vetenskap, med objektiv forskning, medan astrologi har en mer magisk vinkling, där himlakroppar och dess rörelser tros ha en inverkan på människors liv och personligheter. Här inkluderas till exempel stjärntecken och planeters placering i förhållande till varandra, där allt detta anses ha olika effekt på människor här på jorden. Astronomi handlar minst lika mycket om nyfikenhet som att genuint utforska vad som finns ute i rymden, om det finns annat liv, om det kanske till och med finns möjlighet att i framtiden bege sig ut dit och bosätta och kolonisera. En hel del är fortfarande bara spekulationer, men med allt nytt som upptäcks och förstås varje dag råder inga tvivel om att det finns en hel del kvar att utforska.

 

originmag