Tycho Brahe

Tycho Brahe är en känd astronom från Danmark. Han föddes 1546 i Skåne som vid den tiden var en dansk provins. När han var 13 år skickades han till universitetet i Köpenhamn för att studera filosofi och retorik. Men i stället väcktes hans intresse för astronomi och snart slukade han alla böcker om ämnet. Snart började han konstruera instrument för att kunna mäta himlakroppar. Han var också författare och skrev boken “De stella nova” som blev populär över hela Europa. Boken behandlade det faktum att Tycho Brahe upptäckte en ny stjärna på himlen som han rapporterade om.

Tycho Brahes liv

Tycho Brahe hade ett innehållsrikt liv. Tack vare hans framgångar fick han hedersvärda uppdrag över hela Europa. Dock hamnade han i ett bråk med det danska hovet som resulterade i att han tvingades att lämna Danmark. Hans nya bostadsort blev Prag som där han fortsatte att arbeta till han avled år 1601. Innan detta hände ägde Tycho Brahe ett slott som heter Uraniborg och runt slottet fanns en fantastisk renässansträdgård. Tanken var att trädgården skulle återge Edens lustgård. När han lämnade Ven och Uraniborg, förstördes trädgården successivt men Tycho Brahes trädgård har återskapats för att vi ska få veta vad som fanns där förut.

Tycho Brahes renässansträdgård

Tycho Brahes trädgård har nu rekonstruerats till att ha de former som man vet att den hade under 1500-talet. Både formerna, som bestod av trianglar, fyrkanter och cirklar, och växterna som fanns där hade symbolisk betydelse och användes också i hans experiment inom alkemi. Frukter och örter odlades också i trädgården som användes för experimenten. Slottet finns inte kvar men konturerna efter slottet har markerats genom att man har satt en oxelhäck som visar hur det har sett ut. Nu har man odlat de växter som man vet fanns i trädgårdar på 1500-talet för att få trädgården så verklighetstrogen som möjligt. I trädgården fanns även ett porthus, tjänstebostad och ett tryckeri.

originmag