Kända astronomer

Astronomin har genom historien kantats av stora namn och upptäckter, som i dag har blivit legendariska. Genom att bidra till vetenskapens utveckling har dessa astronomer blivit både mytomspunna och grundligt dissekerade. Biografier har skrivits om deras privatliv, men det är framför allt deras vetenskapliga upptäckter som har blivit stoff för efterträdarna. Personer som arbetar inom vetenskapen brukar framhålla det kollektiva strävandet som grundbulten i framgångar, men det råder ingen tvekan om att dessa astronomer hade något som många andra saknar i fråga om intelligens och nytänkande. Oavsett om det handlade om att upptäcka en ny stjärna, ta fram ett teleskop eller revolutionera astronomins tankesätt har de på sina egna sätt bidragit till vetenskapen.

Johannes Kepler brukar nämnas som en av de stora astronomerna som levde i skarven mellan 1500- och 1600-talet. Han hade ett långt liv inom akademien och hans CV går inte av för hackor. Redan som 23-åring blev han tillsatt som lärare på universitetet i Graz i Österrike. Kepler var tysk, men han skulle spendera mycket av sitt yrkesverksamma liv utomlands. Dessutom hade hans arbeten betydelse för vetenskapsmän över hela världen. Det mest berömda exemplet är Sir Isaac Newton, som var en stor supporter av Keplers arbete och använde mycket av hans uträkningar och observationer i sin egen livsgärning.

Några årtionden innan Kepler anlände på scenen levde den astronom som har kallats för den mest inflytelserike inom sitt gebit genom alla tider. Nicolaus Copernicus, som föddes i det dåvarande kungadömet Polen, lyckades få människor att tänka om kring uppfattningar som hysts i tusentals år. Generation efter generation hade alltid utgått ifrån att jorden står i centrum i universum. Copernicus lanserade den minst sagt revolutionerande teorin att jorden snurrar runt solen istället för tvärtom. Det var Copernicus och Galileo Galilei som var först med dessa tankar, och de blev inte direkt vänligt mottagna. I dag är det förstås en ovedersäglig sanning, men på den tiden var det svårsmält för framför allt den katolska kyrkan.Kända astronomer 1

I nyare tid tillhör Edwin Hubble de mest berömda astronomerna. Det är mycket tack vare att ett stort teleskop har namngivits efter Hubble som hans namn känns igen än i dag. Hubble levde och verkade i USA under första hälften av 1900-talet och hans upptäckter och observationer har hög relevans än i dag. Att astronomin fortsätter att gå framåt har givetvis att göra med vetenskapens frammarsch i stort. Teknologin låter oss göra sådant som tidigare var omöjligt.

originmag