Astronomi

Astronomi

Stjärnsemester i Sverige

Stjärnsemester i Sverige

För den astronomiintresserade finns en hel del lokala initiativ som ordnar aktiviteter. Genom Svenska Astronomiska Sällskapet kan du hitta en förening nära dig. Ett större arrangemang som du absolut inte får missa är Astronomdagarna. De går tyvärr av stapeln endast en gång vartannat år. Det är de ojämna åren som har fått den äran. Under 2013 anordnades Astronomdagarna den 10-12 november i Observatoriet i Lund. Här kunde svenska proffs och amatörer mötas i en härlig blandning. På programmet stod en mycket stor samling föreläsningar av välrenommerade astronomer. Astronomdagarna är definitivt något att hålla utkik efter för den astronomiintresserade.

I Sverige finns tre observatorier,  i Onsala, Lund och Stockholm. Onsala tillhör Chalmers medan Lund och Stockholm tillhör respektive universitet i dessa städer. Därutöver finns en institution för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Dessutom finns en del astronomikurser även för den som valt att läsa vid Göteborgs universitet, Högskolan i Kristianstad eller Linnéuniversitetet. Den här informationen är intressant också eftersom du kan ta del av aktiviteter på dessa platser även om du inte är student. I Stockholm anordnas öppna föreläsningar om astronomi. Största fokus för deras aktiviteter av olika slag är dock riktat till barn och elever.

Studiebesök för föreningen eller för en större grupp vänner
Onsala observatorium är mer öppet för allmänheten än Stockholms. De ställer visserligen upp för gratis studiebesök enbart för skolor. Om det går att samla ihop en större grupp blir det dock ingen större peng per person även om du inte går i skolan. Pensionärer har extra rabatt och kan gå ännu billigare. Man måste vara minst tio personer och kan vara ända upp till femtio i varje grupp. Det bästa är troligen att gå en mindre grupp för att verkligen kunna uppleva observatoriet och hinna ställa mycket frågor. Med fyrtionio andra personer i släptåg blir det mycket svårare.Stjärnsemester i Sverige 1

Om det inte finns något studiebesök eller event som lockar för närvarande är astronomi ändå ett av de bästa intressena att ha. Det är nämligen fantastiskt enkelt att ordna egna små event. Det enda som behövs är några andra intresserade, varma kläder och några idéer på vad ni vill göra. Kanske har någon av er tillgång till ett teleskop. Det är annars inte någon stor investering utan kan kosta så lite som under tusenlappen. Kanske kan ni dela på kostnaden och fira premiären en stjärnklar natt. Fördelen med att anordna ett eget event är att ni kan vara flexibla med när det går av stapeln. Astronomer vill ju av förklarliga skäl helst undvika molniga nätter för sina evenemang. Kort sagt behöver det inte vara ett astronomiskt projekt utan kan bli astronomiskt kul i alla fall!

originmag